PD 409 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Endüstriyel Tasarım Stüdyosu II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PD 409
Güz
2
6
5
9

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dördüncü sınıf Tasarım Stüdyosu’nda odak, yerel ve küresel olarak, “Gerçek Dünya için Tasarım”dır (Papanek, 1984). Dersin amacı, bu konuda projeler gerçekleştirmek ve öğrencileri, ürün tasarımı yoluyla yaratıcı çözümler bulmaları konusunda yönlendirmektir. Dersin içeriğini, sürdürülebilirliği ve sorumluluk sahibi tasarımı destekleyen, sosyal, çevresel, temel insan ihtiyaçları, üretimde minimum enerji ve minimum tüketim gibi konular oluşturur.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, bir tasarım projesini/problemini tanımlayıp planlayabilecektir.
  • Öğrenci, uygun araştırma yöntemlerini kullanarak bilgiye ulaşıp, bu bilgileri değerlendirebilecektir.
  • Öğrenci, bilgi doğrultusunda tasarım iş planı yazabilecektir.
  • Öğrenci, iş planı doğrultusunda tasarım konseptini ve tasarımı geliştirebilecektir.
  • Öğrenci, ileri seviyede görsel ve sözel sunuş yöntemlerini kullanabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, kişisel ve grup çalışması olmak üzere ileri seviyede üç ürün tasarımı projesi içerir. Birincisi, başlangıç için kısa süreli bir proje olup, diğerleri 6 haftalık projelerdir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş None
2 Proje 1 Grup Projesi araştırması Araştırma
3 P1 Grup Projesi araştırması Araştırma
4 P1 Grup Projesi araştırması / P1 Sunum I Araştırma / Sunum: Kısa Film, Resimli Sunum
5 P1 Proje Briefi / P1 Proje Briefi, Sistem Tasarımı / P1FİNAL JÜRİ Araştırma / Araştırma ve Sistem Tasarımı geliştirme
6 P2 Sistem Tasarımı / P1 Sunum II Sistem Tasarımı geliştirme / Brief, Araştırma Sonuçları, Kısa Film, Resimli Sunum
7 P2 Sistem ve Ürün tasarımı Araştırma, Sistem ve Ürün Tasarımı geliştirme
8 P2 Sistem ve Ürün tasarımı Araştırma, Sistem ve Ürün Tasarımı geliştirme
9 P1 Sistem ve Ürün tasarımı Ürün Tasarımı Eskizleri
10 P2 Sistem ve Ürün tasarımı Ürün Tasarımı Eskizleri / Sistem Şeması, İş Modeli, Tasarım (3D ve 2D), Sunum
11 Proje 2 Proje önerisi ve Problem Tanımı / P2 Proje Briefi Araştırma
12 P2 Sunum I / P2 Sistem Şeması, Konsept Geliştirme Brief, Araştırma Sonuçları / Araştırma, Ürün Tasarımı Eskizleri
13 P2 Konsept Geliştirme Araştırma ve eskiz
14 P2 Ürün Tasarımı ve Maketi 2D ve 3D Sunum malzemeleri ve Maket Yapımı
15 P2 Ürün Model / Maket Üretimi Maket Yapımı
16 Final Jüri (tarihler bildirilecek) - P1 TESLİM / P2 FİNAL TESLİMİ Juri I’de teslim edilenlerin düzeltilerek tekrar teslimi / Brief, Araştırma dosyası, Sunum, Tasarım (3D ve 2D), Maket.

 

Ders Kitabı Bu ders için özel bir ders kitabı bulunmamaktadır. Fakat dersin gidişine göre, ders yöneticisi tarafından bazı okuma malzemesi verilebilir. Her öğrenci, dersteki proje konusu araştırma alanlarında, bilimsel çalışmalar ve bilgilerle tanışmak adına, masa ve alan araştırması yapmakla yükümlüdür.
Önerilen Okumalar/Materyaller Design for the Real World: Human Ecology and Social Change, Victor Papanek, 1984, Thames and Hudson Ltd, London. The Green Imperative: Ecology and ethics in design and architecture, Victor Papanek, 1995, Thames and Hudson Ltd, London. Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things, William McDonough, Michael Braungart, 2002, Publisher: Rodale Books. The EcoDesign Handbook: A Complete Sourcebook for the Home and Office, Alastair FuadLuke, March 2005, Thames and Hudson Ltd. Design for Sustainability (D4S) manualDfS TUD & UNEP, 2006, http://www.d4sde.org/. Biomimicry: Innovation inspired by nature,Janine M. Benyus, 1997, William Morrow & Company, New York. Droog Design, Spirit of the nineties ed. Renny Ramakers and Gijs Bakker, 1998, 010 Publishers, Rotterdam. Ecodesign Navigator: A key resource in the drive towards environmentally efficient products, Matthew Simon and others, 1998. Factor Four, Doubling wealth, halving resource use, Ernst von Weizsaecker, 1997, Earthscan publishers. Green Design: Design for the Environment Dorothy Mackenzie, 1997 (2nd edition), Laurence King Publishing, London. Lightness: The inevitable renaissance of minimum energy structures, Adriaan Beukers, Ed van Hinte, 2005, 010 Publishers www.010publishers.nl. New Business for Old Europe, Product Service Development, Competitiveness and Sustainability, Edited by Arnold Tukker and Ursula Tischner, 2006. Our Ecological Footprint, Reducing Human Impact on the Earth, Mathis Wackernagel and William Rees, 1996. Our private sky, R. Buckminster Fuller, The Art of Design Science, Edited by Joachim Krausse and Claude Lichtenstein, 1999. Lars Muller Publishers, Birkhauser VerlagTrespassers, Inspirations for ecoefficient design, Conny Bakker and Ed van Hinte, 1999, 010 Publishers www.010publishers.nl. World changing, A user's guide for the 21st century, Edited by Alex Steffen.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
2
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
3
45
Proje
2
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
8
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
8
128
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
6
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
3
3
Proje
2
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
267

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Endüstriyel tasarım alanındaki kuramsal ve pratiğe dayalı bilgilere sahiptir ve bu bilgileri konvansiyonel endüstrilerden kent ölçeğine kadar çeşitli ürün, hizmet ve sistemlere yenilikçi ve sürdürülebilir bir biçimde uygular.

X
2

Nicel ve nitel verilerle desteklenen tasarım kavramlarını ve çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarır.

X
3

Endüstriyel tasarım alanının interdisipliner karakterinin gerektirdiği mühendislik, işletme, görsel iletişim alanlarının ilgili kuramsal ve metodolojik bilgilerine sahiptir ve diğer disiplinlerle, örgütlerle, firmalarla iş birliği kurar.

X
4

Endüstriyel tasarım kültürü; sanat, zanaat ve tasarımın tarihi ve kuramı bilgilerine sahiptir.

X
5

Alanı ile ilgili bilgi toplanması, yorumlanması ve/veya uygulanması aşamalarında toplumsal, kültürel, ekonomik, çevresel, hukuki, bilimsel ve etik değerlere sahiptir ve bu değerleri farklı ihtiyaçları dikkate alarak kullanır.

X
6

Endüstriyel tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan güncel sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak çağdaş bakış açıları geliştirir.

X
7

Endüstriyel tasarım alanındaki tasarım problemlerini bağlamı ve koşulları ile birlikte tanımlayabilmek ve malzeme, üretim yöntemleri ve ergonomi açılarından çözüm önerileri getirir.

X
8

Endüstriyel tasarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini, model yapım teknikleri ile makinelerini kullanır.

X
9

Endüstriyel tasarım kuram ve pratiği içinde tasarım araştırmasını ve yöntemlerini uygular.

X
10

Endüstriyel tasarım alanında seçtikleri uzmanlık alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak endüstriyel tasarım ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest