PD 318 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mobilya Tasarımı Tarihi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PD 318
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders antik çağdan günümüze kadar mobilya dönemlerini kapsar. Aynı zamanda 18. Yüzyılın başlarından günümüze sosyal, estetik, teorik, kültürel ve profesyonel güç ve değişimlerin iç mekân ve mobilya tasarımına etkilerini açıklar. Mobilyadaki tasarım öğeleri, konstrüksiyon detayları ve dekoratif unsurları gününün politik, sosyal ve mimari değerleri ile ilişkilendirilerek, ders anlatımları, tartışma ve araştırma ödevleri ile desteklenir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, mobilya tarihi ve bilinen formları, çağdaş yaşam ve değerlerin mobilya tasarımına etkisi konusunu değerlendirebilecektir.
  • Öğrenci, mobilya tasarım tarihi yanında, dekoratif sanatlar ve iç mekân tarihi konusunda da fikir yürütebilecektir.
  • Öğrenci, tasarım element ve ilkelerinin tarih boyunca mobilya tasarımında kullanımı ve tarihsel değerlerin tasarım çalışmalarına katkısını değerlendirebilecektir.
  • Öğrenci, modern teknoloji, özellikle de endüstri devrimi sonrası gelişmelerin mobilya üretimine, tasarımına ve yaygın kullanımına etkilerini görebilecektir.
  • Öğrenci, bir mobilya görselini ve detaylarını tanıyarak, tarihdeki yerini tespit edip yorumlayabilecektir.
  • Öğrenci, önde gelen dönemleri, tanınmış tasarımcı veya sanatçıların işlerini, çizgilerini, anlatmak istediklerini ve çözüm önerilerini kolaylıkla ayırt edebilecektir.
Tanımı Sosyal, politik ve fiziksel çevredeki farklılıkların, tarihsel süreçte mobilya tasarımı ve iç mekânlardaki değişimlere etkileri irdelenir. Mobilya formlarındaki tarihsel değişim, gelişim ve bunların güncel pazar ve tercihlere etkisi işlenir

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders programının açıklanması: Ders, öğrenci gereksinimleri, süreç, sürecin getirileri ve derse katılım konularının tartışılması Yok
2 İLK ÇAĞ MOBİLYA(ANTİK DÖNEM) SANATIMısır Mobilya Sanatı (MÖ. 27001075) Mezopotamya Mobilya Sanatı (MÖ. 4000700) Anadolu Mobilya Sanatı (MÖ. 700500) Yunan Mobilya Sanatı (MÖ. 450192Roma Mobilya SanatıKuvvet Çağı (MÖ. 500 MS. 450)Ödev 1 Ön Hazırlık
3 İlk Mobilya örnekleri Ön Hazırlık
4 RÖNESANS MOBİLYA SANATI RÖNESANS DÖNEMİ (MS. 15001600)ödev 2 Ön Hazırlık
5 BAROK VE ROKOKO MOBİLYA SANATI (MS. 160017809, Barok Mobilya Sanatı (16001720), Rokoko Mobilya Sanatı (17291780) Ön Hazırlık
6 YENİ ÇAĞ (NEOKLASİK) MOBİLYA SANATI (MS. 17701850), XVI. Louis Stili (Zopf Stili) (17741793), Directoire (Messidor) Stili (17501830), Queen Anne Stili (16651714), Georgian Stili (17141820), Empire Stili (18011814), Louis Philippe Stili, Biedemeier Stili (18151850)Ödev 3 Ön Hazırlık
7 Dört Büyükler Dönemi (17181806), 1Thomas Chippendale (17181779), 2George Hepplewhite ( 17221786), 3 Robert Adam (17281792), 4 Thomas Sheraton (17511806) Ön Hazırlık
8 Yarıyıl Sınavı Yok
9 Amerikan Mobilyası Ödev 4 Ön Hazırlık
10 1807 “Endüstri Devrimi” sonrası Ön Hazırlık
11 “Arts and Crafts” dönemi ve sonrası Ödev 5 Ön Hazırlık
12 Bauhaus ve sonrası The Hoschschule für Gestaltung Ulm’un çalışmaları Ön Hazırlık
13 İkinci Dünya Savaşı sonrası İskandinavya, İtalya, Almanya ve Amerika Ödev 6 Ön Hazırlık
14 1970 sonrası Ön Hazırlık
15 Genel Değerlendirme Ön Hazırlık
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Mark Hinchman, History of Furniture; A Global View, 2009.Gilbert, C. Life and Work of Thomas Chippendale, Tabard Pres, 1978Greenhalgh, Paul. Quatations and Sources on Design and the Decorative Arts. Manchester: Manchester University Pres, 1993.Sparke, Penny. A Century of Design. Barron’ s,New York, NY, 1998.Woodman, Jonathan M. Twentieth Century Design. Oxford University Pres, 1997.
Diğer Kaynaklar Bowman John S., Furniture History, Bison Corp, NewYork, NY, Alfred A. Knopf. INC., NY, 1985.H. P. Osborne, An outline of the Home Furnishing PeriodsJohn T. Kirk, Early American Furniture, 1979

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
6
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
6
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
4
Final / Sözlü Sınav
1
4
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Endüstriyel tasarım alanındaki kuramsal ve pratiğe dayalı bilgilere sahip olmak ve bu bilgileri çeşitli ürün, hizmet ve sistemlere uygulayabilmek
2 Endüstriyel tasarım kültürü; sanat, zanaat ve tasarımın tarihi ve kuramı bilgilerine sahip olmak X
3 Alanı ile ilgili bilgi toplanması, yorumlanması ve/veya uygulanması aşamalarında toplumsal, kültürel, ekonomik, çevresel, hukuki, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ve bu değerler arasındaki farklı öncelikleri dikkate alarak yönetebilmek X
4 Endüstriyel tasarım alanındaki kavram ve kuramları anlayabilmek, yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
5 Endüstriyel tasarım alanındaki tasarım problemlerini bağlamı ve koşulları ile birlikte tanımlayabilmek ve çözüm önerileri getirebilmek X
6 Endüstriyel tasarım alanında bilimsel araştırmayı; firma araştırması, akademik araştırma gibi farklı amaçlar için uygulayabilmek
7 Nicel ve nitel verilerle desteklenen tasarım kavramlarını ve çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek X
8 Endüstriyel tasarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini (CAD, CAID, ikiboyutlu ve üçboyutlu grafik yazılımlar); model yapım teknikleri ile makinelerini kullanabilmek
9 Endüstriyel Tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek
10 Endüstriyel tasarım alanının interdisipliner karakterinin gerektirdiği mühendislik, işletme, görsel iletişim alanlarının ilgili kuramsal ve metodolojik bilgilerine sahip olmak ve diğer disiplinlerle, örgütlerle, firmalarla işbirliğine girebilmek
11 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak yönlendirebilmek X
12 Bir yabancı dili kullanarak alanının terminolojisini anlayabilmek, küresel gelişmeleri izleyebilmek ve farklı kültürlerden meslektaşları ile iletişim kurabilmek
13 Karmaşık ve sürekli değişen bir dünyada tasarım konularını ve eğilimlerini takip edebilmek, yorumlayabilmek ve öngörebilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest