PD 318 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mobilya Tasarımı Tarihi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PD 318
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders antik çağdan günümüze kadar mobilya dönemlerini kapsar. Aynı zamanda 18. Yüzyılın başlarından günümüze sosyal, estetik, teorik, kültürel ve profesyonel güç ve değişimlerin iç mekân ve mobilya tasarımına etkilerini açıklar. Mobilyadaki tasarım öğeleri, konstrüksiyon detayları ve dekoratif unsurları gününün politik, sosyal ve mimari değerleri ile ilişkilendirilerek, ders anlatımları, tartışma ve araştırma ödevleri ile desteklenir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, mobilya tarihi ve bilinen formları, çağdaş yaşam ve değerlerin mobilya tasarımına etkisi konusunu değerlendirebilecektir.
  • Öğrenci, mobilya tasarım tarihi yanında, dekoratif sanatlar ve iç mekân tarihi konusunda da fikir yürütebilecektir.
  • Öğrenci, tasarım element ve ilkelerinin tarih boyunca mobilya tasarımında kullanımı ve tarihsel değerlerin tasarım çalışmalarına katkısını değerlendirebilecektir.
  • Öğrenci, modern teknoloji, özellikle de endüstri devrimi sonrası gelişmelerin mobilya üretimine, tasarımına ve yaygın kullanımına etkilerini görebilecektir.
  • Öğrenci, bir mobilya görselini ve detaylarını tanıyarak, tarihdeki yerini tespit edip yorumlayabilecektir.
  • Öğrenci, önde gelen dönemleri, tanınmış tasarımcı veya sanatçıların işlerini, çizgilerini, anlatmak istediklerini ve çözüm önerilerini kolaylıkla ayırt edebilecektir.
Ders Tanımı Sosyal, politik ve fiziksel çevredeki farklılıkların, tarihsel süreçte mobilya tasarımı ve iç mekânlardaki değişimlere etkileri irdelenir. Mobilya formlarındaki tarihsel değişim, gelişim ve bunların güncel pazar ve tercihlere etkisi işlenir

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders programının açıklanması: Ders, öğrenci gereksinimleri, süreç, sürecin getirileri ve derse katılım konularının tartışılması Yok
2 İLK ÇAĞ MOBİLYA(ANTİK DÖNEM) SANATIMısır Mobilya Sanatı (MÖ. 27001075) Mezopotamya Mobilya Sanatı (MÖ. 4000700) Anadolu Mobilya Sanatı (MÖ. 700500) Yunan Mobilya Sanatı (MÖ. 450192Roma Mobilya SanatıKuvvet Çağı (MÖ. 500 MS. 450)Ödev 1 Ön Hazırlık
3 İlk Mobilya örnekleri Ön Hazırlık
4 RÖNESANS MOBİLYA SANATI RÖNESANS DÖNEMİ (MS. 15001600)ödev 2 Ön Hazırlık
5 BAROK VE ROKOKO MOBİLYA SANATI (MS. 160017809, Barok Mobilya Sanatı (16001720), Rokoko Mobilya Sanatı (17291780) Ön Hazırlık
6 YENİ ÇAĞ (NEOKLASİK) MOBİLYA SANATI (MS. 17701850), XVI. Louis Stili (Zopf Stili) (17741793), Directoire (Messidor) Stili (17501830), Queen Anne Stili (16651714), Georgian Stili (17141820), Empire Stili (18011814), Louis Philippe Stili, Biedemeier Stili (18151850)Ödev 3 Ön Hazırlık
7 Dört Büyükler Dönemi (17181806), 1Thomas Chippendale (17181779), 2George Hepplewhite ( 17221786), 3 Robert Adam (17281792), 4 Thomas Sheraton (17511806) Ön Hazırlık
8 Yarıyıl Sınavı Yok
9 Amerikan Mobilyası Ödev 4 Ön Hazırlık
10 1807 “Endüstri Devrimi” sonrası Ön Hazırlık
11 “Arts and Crafts” dönemi ve sonrası Ödev 5 Ön Hazırlık
12 Bauhaus ve sonrası The Hoschschule für Gestaltung Ulm’un çalışmaları Ön Hazırlık
13 İkinci Dünya Savaşı sonrası İskandinavya, İtalya, Almanya ve Amerika Ödev 6 Ön Hazırlık
14 1970 sonrası Ön Hazırlık
15 Genel Değerlendirme Ön Hazırlık
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Mark Hinchman, History of Furniture; A Global View, 2009.Gilbert, C. Life and Work of Thomas Chippendale, Tabard Pres, 1978Greenhalgh, Paul. Quatations and Sources on Design and the Decorative Arts. Manchester: Manchester University Pres, 1993.Sparke, Penny. A Century of Design. Barron’ s,New York, NY, 1998.Woodman, Jonathan M. Twentieth Century Design. Oxford University Pres, 1997.
Önerilen Okumalar/Materyaller Bowman John S., Furniture History, Bison Corp, NewYork, NY, Alfred A. Knopf. INC., NY, 1985.H. P. Osborne, An outline of the Home Furnishing PeriodsJohn T. Kirk, Early American Furniture, 1979

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
6
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
6
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
4
Final Sınavı
1
4
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Endüstriyel tasarım alanındaki kuramsal ve pratiğe dayalı bilgilere sahiptir ve bu bilgileri konvansiyonel endüstrilerden kent ölçeğine kadar çeşitli ürün, hizmet ve sistemlere yenilikçi ve sürdürülebilir bir biçimde uygular.

2

Nicel ve nitel verilerle desteklenen tasarım kavramlarını ve çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarır.

X
3

Endüstriyel tasarım alanının interdisipliner karakterinin gerektirdiği mühendislik, işletme, görsel iletişim alanlarının ilgili kuramsal ve metodolojik bilgilerine sahiptir ve diğer disiplinlerle, örgütlerle, firmalarla iş birliği kurar.

X
4

Endüstriyel tasarım kültürü; sanat, zanaat ve tasarımın tarihi ve kuramı bilgilerine sahiptir.

X
5

Alanı ile ilgili bilgi toplanması, yorumlanması ve/veya uygulanması aşamalarında toplumsal, kültürel, ekonomik, çevresel, hukuki, bilimsel ve etik değerlere sahiptir ve bu değerleri farklı ihtiyaçları dikkate alarak kullanır.

X
6

Endüstriyel tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan güncel sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak çağdaş bakış açıları geliştirir.

7

Endüstriyel tasarım alanındaki tasarım problemlerini bağlamı ve koşulları ile birlikte tanımlayabilmek ve malzeme, üretim yöntemleri ve ergonomi açılarından çözüm önerileri getirir.

X
8

Endüstriyel tasarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini, model yapım teknikleri ile makinelerini kullanır.

9

Endüstriyel tasarım kuram ve pratiği içinde tasarım araştırmasını ve yöntemlerini uygular.

10

Endüstriyel tasarım alanında seçtikleri uzmanlık alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak endüstriyel tasarım ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest