PD 314 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Endüstriyel Tasarım Stüdyosu I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PD 314
Bahar
2
6
5
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, tasarım problemlerinin keşfedilmesi yoluyla, endüstriyel tasarım pratiğinin detaylı bir şekilde anlaşılıp uygulanmasını amaçlamaktadır. Bu amaçla; tasarım problemlerinin çözümüne ilişkin ileri düzeyde teknik detaylar içeren ürün, sistem veya servis tasarımlarına ilişkin bir veya birkaç proje yapılacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, kendisine sunulan tasarım problemlerinin çözümüne ilişkin ileri tasarım tekniklerini ve yaratıcılığını kullanabilecektir.
  • Öğrenci, kendisine sunulan tasarım problemlerine ilişkin bilgiye ulaşıp yorumlayabilecektir.
  • Öğrenci, tasarım konsept ve süreçlerini etkili bir biçimde sözlü ve yazılı olarak sunabilecektir.
  • Öğrenci, serbest el, 3 boyutlu bilgisayar modelleme ve prezentasyon tekniklerini kullanabilecektir.
  • Öğrenci, ileri derecede teknolojik bilgiye ihtiyaç duyulan karmaşık ve kompleks bir içeriğe sahip olan tasarım ve üretim problemlerini çözebilecektir.
  • Öğrenci, deneyim kazanmak, tasarım problemlerini tartışmak ve çalışmalarını sunmak için endüstriyel partnerler ile işbirliği yapabilecektir.
  • Öğrenci, tasarım konseptlerini test etmek, canlandırmak ve karar vericileri ikna etmek amacıyla tasarımlarına ilişkin prototip yapabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, endüstriden firmaların veya farklı eğitim kurumlarının da işbirliğini alarak gerçekleştirilecek bir veya daha fazla endüstriyel tasarım projesini içermektedir. Öğrenciler; ileri derecede teknik detay bilgisi gerektiren özelleşmiş ürün, servis veya sistem çözümlerine ilişkin ileri tasarım süreçlerini ele alırlar. Ayrıca, öğrenciler tasarım konseptlerini test etmek, canlandırmak ve karar vericileri ikna etmek amacıyla tasarımlarına ilişkin prototipler ve görsel prezentasyonlar yaparlar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 11 Şubat - Açıklama: Dersin hedefleri ve yapısı. Proje I’in tanıtılması ve sunumu Gruplar/14 Şubat - Sınıfiçi Çalışma Syllabus. Araştırma Dosyaları.
2 18 Şubat- Arazi gezisi/ 21 -Şubat - Araştırma bulguları ön hazırlık ve tartışmalar Duyurulan Proje 1 teslim malzemeleri.
3 25 Şubat - Araştırma bulguları ön hazırlık ve tartışmalar 28 Şubat - PROJE I Teslimi (grup). Sınıfiçi çalışma ve brainstorming.
4 4 Mart - Proje II Bireysel Proje Briefler / 7 Mart Tasarım fikri geliştirme. Fikir Eskizler
5 11 Mart – 14 Mart Tasarım fikir geliştirme. Fikir Eskizler Sistem&Servis/Ürün Sketches
6 18 Mart - SUNUM I: Sistem&Servis/Ürün tasarım fikir önerileri. 21 Mart - Sistem&Servis/Ürün tasarım fikir geliştirme. Fikir Eskizler Sistem&Servis/Ürün Sketches
7 25 Mart - 28 Mart - Sistem&Servis/Ürün tasarımı geliştirme. Eskiz çalışmaları. Ürün tasarım fikir eskizleri geliştirme.
8 1 Nisan - JÜRİ I: Sistem&Servis/Ürün tasarım önerileri (bireysel). 4 Nisan - Sistem&Servis/Ürün tasarım konsept iyileştirme. Fikir Eskizlerini geliştirme
9 8 Nisan - Sistem&Servis/Ürün tasarım iyileştirme 11 Nisan - 3 Boyutlu fiziksel model geliştirme. Duyurulan Jüri I teslim malzemeleri.
10 15 Nisan - Sistem&Servis/Ürün tasarım iyileştirme. 18 Nisan - SUNUM II: Sistem&Servis/Ürün tasarım önerileri. Duyurulan teslim malzemeleri.
11 22 - 25 Nisan - 3 Boyutlu ileri seviye fiziksel model iyileştirme. Duyurulan Sunum II teslim malzemeleri.
12 29 Nisan - 3 Boyutlu fiziksel model geliştirme ve kimlik uygulamaları. 2 Mayıs - JÜRİ II: 3 Boyutlu ileri seviye fiziksel model. Duyurulan teslim malzemeleri.
13 6 Mayıs - 3 Boyutlu fiziksel model geliştirme. 9 Mayıs - 3 Boyutlu ileri seviye fiziksel model. Duyurulan Jüri II teslim malzemeleri.
14 13 Mayıs - 3D physical model development. 16 Mayıs - PROJE II TESLİMİ Duyurulacak
15 Final projesinin gözden geçirilmesi ve Sergisi
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Dönem içerisinde gerçekleştirilen proje ile ilişkili makale ve sunuşlar
Önerilen Okumalar/Materyaller KİTAPLAR: Cuffaro, Dan and Zaksenberg, Isaac (2013). The Industrial Design Reference & Specification Book: Everything Industrial Designers Need to Know Every Day. Rockport Publishers. Hallgrimsson, Bjarki (2012). Prototyping and Modelmaking for Product Design (Portfolio Skills). Laurence King Publishing. Julier, Guy (2014). The Culture of Design, 3rd ed. London: Sage Publications Ltd. Keinonen, Turkka K. and Takala, Roope (Eds.) (2006). Product Concept Design. Springer. Lefteri, Chris (2012). Making It: Manufacturing Techniques for Product Design (2nd Ed.). Laurence King Publishing Moggridge, Bill (2007). Designing Interactions. The MIT Press Norman, Don (2013). The Design of Everyday Things (Revised Edition). Basic Books. Norman, Don (2005). Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things. Basic Books. Rogers, Everett M. (2003). Diffusion of Innovations. Free Press. Ulrich, K., and Steven E. (2004). Product Design and Development, 3rd ed. New York, NY: McGrawHill. Verganti, R. (2009). Design-driven innovation: changing the rules of competition by radically innovating what things mean. Boston, MA: Harvard Business Press. Vogel, C.M., Cagan, J., Boatwridght, P. (2005). The Design of Things to Come: How Ordinary People Create Extraordinary Products. , New Jersey: Wharton School Publishing. Gerekli görüldüğünde, belirlenmiş olan tasarım problemi ile ilişkili kitap, makale ve/veya diğer kaynaklar belirtilecektir.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
20
Proje
2
50
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
30
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
-
-
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
6
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
6
Proje
2
10
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
2
10
Final Sınavı
-
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Endüstriyel tasarım alanındaki kuramsal ve pratiğe dayalı bilgilere sahiptir ve bu bilgileri konvansiyonel endüstrilerden kent ölçeğine kadar çeşitli ürün, hizmet ve sistemlere yenilikçi ve sürdürülebilir bir biçimde uygular.

X
2

Nicel ve nitel verilerle desteklenen tasarım kavramlarını ve çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarır.

X
3

Endüstriyel tasarım alanının interdisipliner karakterinin gerektirdiği mühendislik, işletme, görsel iletişim alanlarının ilgili kuramsal ve metodolojik bilgilerine sahiptir ve diğer disiplinlerle, örgütlerle, firmalarla iş birliği kurar.

X
4

Endüstriyel tasarım kültürü; sanat, zanaat ve tasarımın tarihi ve kuramı bilgilerine sahiptir.

X
5

Alanı ile ilgili bilgi toplanması, yorumlanması ve/veya uygulanması aşamalarında toplumsal, kültürel, ekonomik, çevresel, hukuki, bilimsel ve etik değerlere sahiptir ve bu değerleri farklı ihtiyaçları dikkate alarak kullanır.

X
6

Endüstriyel tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan güncel sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak çağdaş bakış açıları geliştirir.

X
7

Endüstriyel tasarım alanındaki tasarım problemlerini bağlamı ve koşulları ile birlikte tanımlayabilmek ve malzeme, üretim yöntemleri ve ergonomi açılarından çözüm önerileri getirir.

X
8

Endüstriyel tasarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini, model yapım teknikleri ile makinelerini kullanır.

X
9

Endüstriyel tasarım kuram ve pratiği içinde tasarım araştırmasını ve yöntemlerini uygular.

X
10

Endüstriyel tasarım alanında seçtikleri uzmanlık alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak endüstriyel tasarım ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

X
13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest