ID 304 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tasarım Araştırması
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ID 304
Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilerin tasarım disiplininde araştırma bilgisine ve yapma becerisine sahip olmalarını hedefler. Öğrencilere, araştırmanın tasarım pratiği ve bilgisine nasıl öncülük edebileceğini, bunları nasıl geliştirebileceğini gösterir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tasarım disiplininde araştırma problemi belirleyebileceklerdir.
  • Araştırma problemini yanıtlayabilmek için uygun araştırma yöntemlerini (tasarımsal yöntemler dâhil) seçebileceklerdir.
  • Niteleyici ve niceleyici arastırma yöntemlerini kullanarak sistemli bir şekilde veri toplayabileceklerdir.
  • Bulguların analiz ve sentezini yapabileceklerdir.
  • Araştırmaları hakkında yazı yazabileceklerdir.
  • Araştırmaları hakkında sunum yapabileceklerdir.
  • Gruplar halinde ve bireysel olarak araştırma yapabileceklerdir.
Tanımı Bu derste tasarım disiplini kapsamında araştırma ele alınmaktadır; öğrencilerin Stüdyo dersinde kendilerine verilen proje brifingine dair (bireysel ya da grup olarak) bir araştırma problemi tanımlamaları, farklı araştırma yöntemlerini uygulamaları, bulguların analiz ve sentezini yapmaları, araştırmaları hakkında yazı yazmaları ve sunum yapmaları beklenmektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş. Araştırma nedir? Tasarım disiplininde araştırmanın tarihi. Araştırma geleneği içerisinde tasarım araştırması. Pratik ile ilgili araştırma, pratiğin amacına yönelik araştırma, pratik yoluyla araştırma. (Archer, 1999; Bayazıt, 2004; Cross, 2001; Langrish (notes); Wolfgang Jonas’ article Ralf Michel 2007) Yok
2 Ödev-1 üzerine tartışma. APA stili ile metin içi ve metin sonu kaynak gösterimi. Araştırma soruları/problemleri, anahtar kelimeler ve proje brifingleri üzerine tartışma. Araştırmaya odaklanma teknikleri: Konunun daraltılması. Araştırma probleminin belirlenmesi. (Booth et al, 2008; Blaxter et al, 2010) Okuma: “Research Revolution” Muratovski (2016). Ödev-1 Stüdyoda verilen proje brifingi ile ilgili kaynaklar.
3 Ödev-2 üzerine tartışma. Ödev-2’yi tekrarlama. Ödev-2 Araştırma konusunun daraltılması ve araştırma sorunun belirlenmesi.
4 Ödev-1 ve Ödev-2 üzerine tartışma. Literatür taraması. Akademik okuma ve yazma teknikleri. Ödev-1 ve Ödev-2’nin revize edilmesi.
5 Ödev-1, Ödev-2 ve Ödev-3 üzerine tartışma. Araştırma problemleri üzerine tekrar yapma. (Booth et al, 2008; Blaxter et al, 2010) Araştırma projesinin strüktürünün planlanması (başlık, alt başlılar, kaynaklar). Ödev-1 ve Ödev-2’nin revize edilmesi. Ödev-3 Literatür taraması.
6 Ödev-1-2-3-4’ü içeren poster sunumu hazırlanması. Ödev-1, Ödev-2 ve Ödev-3’ün revize edilmesi. Ödev-4 Araştırma strüktürünün planlanması.
7 Tasarım araştırması özeti (tarihçe, ana özellikler, araştırma pozisyonu, teorik perspektif, yöntembilim). Araştırma için olağan beceriler ve tasarım araştırma yöntemlerine giriş (araştırma aileleri, yaklaşımları, teknikleri). Tasarımda kullanılan araştırma yöntemlerine genel bir bakış. İnsan odaklı tasarım yaklaşımı ve katılımcı tasarım üzerine tartışma. (Archer, 1999; Blaxter et al, 2010; Bryman, 2001, Crouch & Pearce, 2012; Hanington, 2003; Ideo Toolkit; Laurel, 2003; Martin & Hanington 2012; Muratovski, 2016; Sanders 2008; Visocky O’Grady, 2006) Ödev-5 poster sunumunun finalize edilmesi.
8 Ödev-6 üzerine tartışma. Veri toplama, analiz ve sentez yöntemlerine odaklanma. (Blaxter et al, 2010; Ideo Toolkit; Laurel, 2003; Martin & Hanington 2012; Stickdorn & Schneider, 2011; Visocky O’Grady, 2006) Ödev-6 Araştırma yöntembiliminin ve yöntemlerinin sunulması, örnekler verilmesi.
9 Ödev-6 üzerine tartışma. Grup çalışması olarak uygulanacak olan yöntemlerin seçilmesi. Yöntem uygulamasının planlanması (grup). Ödev-6’nın revize edilmesi.
10 Ödev-7 üzerine tartışma. Ödev-7 (grup) Yöntemlerin uygulanması/veri toplama.
11 Ödev-7 üzerine tartışma. Veriler üzerine analiz ve sentez. Ödev-7 (grup) Yöntemlerin uygulanması/veri toplama.
12 Ödev-8 üzerine tartışma. Araştırmanın genel değerlendirmesi: Sonuç. Ödev-8 (grup) Verilerin analiz ve sentezi.
13 Ödev-8 ve Ödev-9 üzerine tartışma. Ödev-8 (grup)’in revize edilmesi. Ödev-9 Sonuç kısmının kişisel olarak yazılması.
14 Grup çalışmasının (Ödev-7 ve Ödev-8) sunulması. Final hakkında bilgi verilmesi. Grup çalışmasının (Ödev-7 ve Ödev-8) sunumu. Ödev-9’un finalize edilmesi (kişisel).
15 Dönemin gözden geçirilmesi Finale hazırlık
16 Final Finale hazırlık

 

Dersin Kitabı

Bella Martin & Bruce Hanington (2012) Universal Methods of Design, Massachusetts: Rockport. Brenda Laurel (eds.) (2003) Design Research: Methods and Perspectives, Cambridge: MIT Press. Bruce Archer (1999) On the Methods of Research, Ankara: METU Faculty of Architecture Press. Bruce Hanington (2003) Methods in the Making: A Perspective on the State of Human Research in Design, Design Issues, Vol.19, no.4, pp.9-18. IDEO Toolkits (http://www.designkit.org/mindsets). Jenn + Ken Visocky O’Grady (2006) A Designer’s Research Manual: Succeed in Design by Knowing your Clients and What They Really Need, Massachusetts: Rockport. John Z. Langrish, Notes on Writing a Thesis, Lecture Notes. Liz Sanders (2008) An Evolving Map of Design Practice and Design Research, ACM Interactions, Vol.XV.6, On Modeling Forum. Loraine Blaxter, Christina Hughes, and Malcolm Tight (2010) How to Research (4th edition), Berkshire: Open University Press. Nigan Bayazıt (2004) “Investigating Design: A Review of Forty Years of Design Research”, Design Issues, Vol.20, no.1, pp.16-29. Nigel Cross (2001) “Designerly Ways of Knowing: Design Discipline versus Design Science”, Design Issues, Vol.17, no.3, pp.49-55. Ralf Michel (2007) Design Research Now: Essays and Selected Projects, BIRD, Basel, Boston, Berlin: Birkhauser. Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb, and Joseph M. Williams (2008) The Craft of Research (3rd edition), Chicago: The University of Chicago Press.

Diğer Kaynaklar

Christopher Crouch & Jane Pearce (2012) Doing Research in Design, London: Bloomsbury. Gjoko Muratovski (2016) Research for Designers: A Guide to Methods and Practice, Los Angeles: SAGE. IDEO-The Little Book of Design Research Ethics (2015) (https://lbodre.ideo.com/). Marc Stickdorn & Jakob Schneider (2011) This is Service Design Thinking, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
70
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
24
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
1
8
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Endüstriyel tasarım alanındaki kuramsal ve pratiğe dayalı bilgilere sahip olmak ve bu bilgileri çeşitli ürün, hizmet ve sistemlere uygulayabilmek X
2 Endüstriyel tasarım kültürü; sanat, zanaat ve tasarımın tarihi ve kuramı bilgilerine sahip olmak X
3 Alanı ile ilgili bilgi toplanması, yorumlanması ve/veya uygulanması aşamalarında toplumsal, kültürel, ekonomik, çevresel, hukuki, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ve bu değerler arasındaki farklı öncelikleri dikkate alarak yönetebilmek X
4 Endüstriyel tasarım alanındaki kavram ve kuramları anlayabilmek, yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
5 Endüstriyel tasarım alanındaki tasarım problemlerini bağlamı ve koşulları ile birlikte tanımlayabilmek ve çözüm önerileri getirebilmek X
6 Endüstriyel tasarım alanında bilimsel araştırmayı; firma araştırması, akademik araştırma gibi farklı amaçlar için uygulayabilmek X
7 Nicel ve nitel verilerle desteklenen tasarım kavramlarını ve çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek X
8 Endüstriyel tasarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini (CAD, CAID, ikiboyutlu ve üçboyutlu grafik yazılımlar); model yapım teknikleri ile makinelerini kullanabilmek
9 Endüstriyel Tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek X
10 Endüstriyel tasarım alanının interdisipliner karakterinin gerektirdiği mühendislik, işletme, görsel iletişim alanlarının ilgili kuramsal ve metodolojik bilgilerine sahip olmak ve diğer disiplinlerle, örgütlerle, firmalarla işbirliğine girebilmek X
11 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak yönlendirebilmek X
12 Bir yabancı dili kullanarak alanının terminolojisini anlayabilmek, küresel gelişmeleri izleyebilmek ve farklı kültürlerden meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
13 Karmaşık ve sürekli değişen bir dünyada tasarım konularını ve eğilimlerini takip edebilmek, yorumlayabilmek ve öngörebilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest