ID 304 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tasarım Araştırması
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ID 304
Bahar
2
2
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
-
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilerin tasarım disiplininde araştırma bilgisine ve yapma becerisine sahip olmalarını hedefler. Öğrencilere, araştırmanın tasarım pratiği ve bilgisine nasıl öncülük edebileceğini, bunları nasıl geliştirebileceğini gösterir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tasarım disiplininde araştırma problemi belirleyebileceklerdir.
  • Araştırma problemini yanıtlayabilmek için uygun araştırma yöntemlerini (tasarımsal yöntemler dâhil) seçebileceklerdir.
  • Niteleyici ve niceleyici arastırma yöntemlerini kullanarak sistemli bir şekilde veri toplayabileceklerdir.
  • Bulguların analiz ve sentezini yapabileceklerdir.
  • Araştırmaları hakkında yazı yazabileceklerdir.
  • Araştırmaları hakkında sunum yapabileceklerdir.
  • Gruplar halinde ve bireysel olarak araştırma yapabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu derste tasarım disiplini kapsamında araştırma ele alınmaktadır; öğrencilerin Stüdyo dersinde kendilerine verilen proje brifingine dair (bireysel ya da grup olarak) bir araştırma problemi tanımlamaları, farklı araştırma yöntemlerini uygulamaları, bulguların analiz ve sentezini yapmaları, araştırmaları hakkında yazı yazmaları ve sunum yapmaları beklenmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş. Araştırma nedir? Tasarım disiplininde araştırmanın tarihi. Araştırma geleneği içerisinde tasarım araştırması. Pratik ile ilgili araştırma, pratiğin amacına yönelik araştırma, pratik yoluyla araştırma. (Archer, 1999; Bayazıt, 2004; Cross, 2001; Langrish (notes); Wolfgang Jonas’ article Ralf Michel 2007) Yok
2 Ödev-1 üzerine tartışma. APA stili ile metin içi ve metin sonu kaynak gösterimi. Araştırma soruları/problemleri, anahtar kelimeler ve proje brifingleri üzerine tartışma. Araştırmaya odaklanma teknikleri: Konunun daraltılması. Araştırma probleminin belirlenmesi. (Booth et al, 2008; Blaxter et al, 2010) Okuma: “Research Revolution” Muratovski (2016). Ödev-1 Stüdyoda verilen proje brifingi ile ilgili kaynaklar.
3 Ödev-2 üzerine tartışma. Ödev-2’yi tekrarlama. Ödev-2 Araştırma konusunun daraltılması ve araştırma sorunun belirlenmesi.
4 Ödev-1 ve Ödev-2 üzerine tartışma. Literatür taraması. Akademik okuma ve yazma teknikleri. Ödev-1 ve Ödev-2’nin revize edilmesi.
5 Ödev-1, Ödev-2 ve Ödev-3 üzerine tartışma. Araştırma problemleri üzerine tekrar yapma. (Booth et al, 2008; Blaxter et al, 2010) Araştırma projesinin strüktürünün planlanması (başlık, alt başlılar, kaynaklar). Ödev-1 ve Ödev-2’nin revize edilmesi. Ödev-3 Literatür taraması.
6 Ödev-1-2-3-4’ü içeren poster sunumu hazırlanması. Ödev-1, Ödev-2 ve Ödev-3’ün revize edilmesi. Ödev-4 Araştırma strüktürünün planlanması.
7 Tasarım araştırması özeti (tarihçe, ana özellikler, araştırma pozisyonu, teorik perspektif, yöntembilim). Araştırma için olağan beceriler ve tasarım araştırma yöntemlerine giriş (araştırma aileleri, yaklaşımları, teknikleri). Tasarımda kullanılan araştırma yöntemlerine genel bir bakış. İnsan odaklı tasarım yaklaşımı ve katılımcı tasarım üzerine tartışma. (Archer, 1999; Blaxter et al, 2010; Bryman, 2001, Crouch & Pearce, 2012; Hanington, 2003; Ideo Toolkit; Laurel, 2003; Martin & Hanington 2012; Muratovski, 2016; Sanders 2008; Visocky O’Grady, 2006) Ödev-5 poster sunumunun finalize edilmesi.
8 Ödev-6 üzerine tartışma. Veri toplama, analiz ve sentez yöntemlerine odaklanma. (Blaxter et al, 2010; Ideo Toolkit; Laurel, 2003; Martin & Hanington 2012; Stickdorn & Schneider, 2011; Visocky O’Grady, 2006) Ödev-6 Araştırma yöntembiliminin ve yöntemlerinin sunulması, örnekler verilmesi.
9 Ödev-6 üzerine tartışma. Grup çalışması olarak uygulanacak olan yöntemlerin seçilmesi. Yöntem uygulamasının planlanması (grup). Ödev-6’nın revize edilmesi.
10 Ödev-7 üzerine tartışma. Ödev-7 (grup) Yöntemlerin uygulanması/veri toplama.
11 Ödev-7 üzerine tartışma. Veriler üzerine analiz ve sentez. Ödev-7 (grup) Yöntemlerin uygulanması/veri toplama.
12 Ödev-8 üzerine tartışma. Araştırmanın genel değerlendirmesi: Sonuç. Ödev-8 (grup) Verilerin analiz ve sentezi.
13 Ödev-8 ve Ödev-9 üzerine tartışma. Ödev-8 (grup)’in revize edilmesi. Ödev-9 Sonuç kısmının kişisel olarak yazılması.
14 Grup çalışmasının (Ödev-7 ve Ödev-8) sunulması. Final hakkında bilgi verilmesi. Grup çalışmasının (Ödev-7 ve Ödev-8) sunumu. Ödev-9’un finalize edilmesi (kişisel).
15 Dönemin gözden geçirilmesi Finale hazırlık
16 Final Finale hazırlık

 

Ders Kitabı

Bella Martin & Bruce Hanington (2012) Universal Methods of Design, Massachusetts: Rockport. Brenda Laurel (eds.) (2003) Design Research: Methods and Perspectives, Cambridge: MIT Press. Bruce Archer (1999) On the Methods of Research, Ankara: METU Faculty of Architecture Press. Bruce Hanington (2003) Methods in the Making: A Perspective on the State of Human Research in Design, Design Issues, Vol.19, no.4, pp.9-18. IDEO Toolkits (http://www.designkit.org/mindsets). Jenn + Ken Visocky O’Grady (2006) A Designer’s Research Manual: Succeed in Design by Knowing your Clients and What They Really Need, Massachusetts: Rockport. John Z. Langrish, Notes on Writing a Thesis, Lecture Notes. Liz Sanders (2008) An Evolving Map of Design Practice and Design Research, ACM Interactions, Vol.XV.6, On Modeling Forum. Loraine Blaxter, Christina Hughes, and Malcolm Tight (2010) How to Research (4th edition), Berkshire: Open University Press. Nigan Bayazıt (2004) “Investigating Design: A Review of Forty Years of Design Research”, Design Issues, Vol.20, no.1, pp.16-29. Nigel Cross (2001) “Designerly Ways of Knowing: Design Discipline versus Design Science”, Design Issues, Vol.17, no.3, pp.49-55. Ralf Michel (2007) Design Research Now: Essays and Selected Projects, BIRD, Basel, Boston, Berlin: Birkhauser. Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb, and Joseph M. Williams (2008) The Craft of Research (3rd edition), Chicago: The University of Chicago Press.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Christopher Crouch & Jane Pearce (2012) Doing Research in Design, London: Bloomsbury. Gjoko Muratovski (2016) Research for Designers: A Guide to Methods and Practice, Los Angeles: SAGE. IDEO-The Little Book of Design Research Ethics (2015) (https://lbodre.ideo.com/). Marc Stickdorn & Jakob Schneider (2011) This is Service Design Thinking, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
70
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
24
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
1
8
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Endüstriyel tasarım alanındaki kuramsal ve pratiğe dayalı bilgilere sahiptir ve bu bilgileri konvansiyonel endüstrilerden kent ölçeğine kadar çeşitli ürün, hizmet ve sistemlere yenilikçi ve sürdürülebilir bir biçimde uygular.

X
2

Nicel ve nitel verilerle desteklenen tasarım kavramlarını ve çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarır.

X
3

Endüstriyel tasarım alanının interdisipliner karakterinin gerektirdiği mühendislik, işletme, görsel iletişim alanlarının ilgili kuramsal ve metodolojik bilgilerine sahiptir ve diğer disiplinlerle, örgütlerle, firmalarla iş birliği kurar.

X
4

Endüstriyel tasarım kültürü; sanat, zanaat ve tasarımın tarihi ve kuramı bilgilerine sahiptir.

X
5

Alanı ile ilgili bilgi toplanması, yorumlanması ve/veya uygulanması aşamalarında toplumsal, kültürel, ekonomik, çevresel, hukuki, bilimsel ve etik değerlere sahiptir ve bu değerleri farklı ihtiyaçları dikkate alarak kullanır.

X
6

Endüstriyel tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan güncel sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak çağdaş bakış açıları geliştirir.

X
7

Endüstriyel tasarım alanındaki tasarım problemlerini bağlamı ve koşulları ile birlikte tanımlayabilmek ve malzeme, üretim yöntemleri ve ergonomi açılarından çözüm önerileri getirir.

X
8

Endüstriyel tasarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini, model yapım teknikleri ile makinelerini kullanır.

9

Endüstriyel tasarım kuram ve pratiği içinde tasarım araştırmasını ve yöntemlerini uygular.

X
10

Endüstriyel tasarım alanında seçtikleri uzmanlık alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak endüstriyel tasarım ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

X
13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest