ID 201 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ürün Tasarım Stüdyosu I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ID 201
Güz
2
6
5
10

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders endüstriyel tasarım sürecinin temel yöntemlerini ve araçlarını, öğrencilere tasarım problemlerini deneyimleme aracılığıyla tanıtmayı hedeflemektedir. Ders süresince bir veya daha fazla tasarım projesi yürütülecek, öğrenciler bir ürünün bağlamını gözönünde tutarak, o ürünün yararlılığını, kullanılabilirliğini, görsel oluşumunu ve üretilebilirlik özelliklerini çözmeye yönelik tasarım süreçleriyle tanıştırılacaklardır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, verilen tasarım problemlerinin çözümü için temel tasarım yöntemlerini ve yaratıcılık tekniklerini uygulayabilecektir.
  • Öğrenci, verilen tasarım problemleriyle ilişkili bilgileri saptayıp tanımlayabilecektir.
  • Öğrenci, tasarım problemlerinin çözümüne yönelik fiziksel model yapımı, CAD modelleme ve manuel görselleştirme tekniklerini kullanabilecektir.
  • Öğrenci, bir ürünün bağlamı, faydası, kullanılabilirliği, görselliği ve üretilebilirliği konusunda fikir geliştirebilecektir.
  • Öğrenci, fikirlerini paylaşmaya ve grup içinde çalışmaya yönelik teknikleri kullanabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders bir veya daha fazla giriş seviyesinde endüstriyel tasarım projesinden oluşmaktadır. Öğrenciler tüketici ürünleri tasarımına özgü problemlere odaklı temel tasarım süreçlerini, hafif derecede teknik detaylarıyla ele alacaklardır.Öğrenciler kendi tasarım konseptlerinin inandırıcı doygunlukta modellerini ve görsel sunumlarını hazırlamaları beklenmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Oryantasyon; Dersin genel tanıtımı.“Ürün” tasarımı problemlerinin betimlenmesi. / Proje 1’ e giriş, proje açıklamasının tartışılması. Yok
2 Masa ve Saha Araştırma raporlarının sunumu ve tartışılması. Tasarım sürecinin başlaması ve tasarım yöntemleri. Beyin fırtınası uygulaması (grup) ve tartışılması. / Stüdyo kritikleri ve tartışmalar. Tasarım Yaratıcılık teknikleri. Proje 1, masa ve saha araştırması. / Ürün konsepti tanımlanması ve raporu. Fikir eskizleri
3 Stüdyo kritikleri ve tartışmalar. Tasarım Yaratıcılık teknikleri. / 2inci eskiz model. Tasarım geliştirilmesi. Stüdyo kritikleri ve tartışmalar. 1inci eskiz model. / Ürün konsepti iyileştirilmesi. Tasarım eskizleri.
4 Stüdyo kritikleri ve tartışmalar. Tasarım tamamlanması. / Proje 1’in teslimi ve Jüri. Öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri. Tasarım çizimleri. 3üncü eskiz model. / Proje 1’in final teslimi gerekliliklerinin tamamlanması.
5 Proje 2’ ye giriş, proje açıklamasının tartışılması. Masa ve Saha araştırması planlama oturumu. Mind Map uygulaması (grup) ve tartışılması. / Masa ve Saha araştırması raporlarının sunumu ve tartışılması. Beyin fırtınası uygulamaları (grup) ve tartışılması. Yok / Proje 2, Masa ve Saha araştırması. Mind map iyileştirilmesi (bireysel).
6 Eskiz Beyin fırtınası oturumu. Tasarım Yaratıcılık teknikleri. Öğretim üyeleri sunumu 1./ Ürün konsepti “yeşil veya kırmızı ışık” oturumu ve tartışılması. Beyin fırtınası iyileştirilmesi (bireysel). Fikir eskizleri. / Ürün konsepti tanımlanması ve raporu; konsept alternatif eskizleri. /
7 Ürün konsepti iyileştirilmesi oturumu ve tartışmalar. Öğretim üyeleri sunumu 2./ Ekstrem tasarlama uygulaması oturumu. Stüdyo kritikleri ve tartışmalar. Ürün konsepti iyileştirilmesi, tasarım fikir eskizleri./ Tasarım alternatif eskizleri.
8 1. Model seti, geribildirim oturumu. Stüdyo kritikleri ve tartışmalar. Öğretim üyeleri sunumu 3. / Tanıtım mesajı tartışması. Taslak brosür/reklam tasarımı oturumu. Stüdyo kritikleri ve tartışmalar. 1. Model seti. Manuel tasarım çizimleri./ Finalize edilmiş konsept raporları
9 2. Model seti, geribildirim oturumu. Tasarım yaratıcılık teknikleri. / Ön Jüri 2. Model seti Manuel tasarım çizimleri/ Juri teslim gereklilikleri
10 Tasarım yaratıcılık teknikleri. Stüdyo kritikleri ve tartışmalar. Öğretim üyeleri sunumu 4. / Stüdyo kritikleri ve tartışmalar. Manuel tasarım çizimleri / Ürünün broşürü/reklamı.
11 Manuel boyama oturumu. Tasarım yaratıcılık teknikleri. Stüdyo kritikleri ve tartışmalar. / 3. Model seti, geribildirim oturumu. Tasarım yaratıcılık teknikleri. Manuel tasarım çizimleri (ölçekli) / 3. Model seti, Manuel tasarım çizimleri (ölçekli)
12 ISO standartları ve teknik çizim oturumu. Stüdyo kritikleri ve tartışmalar./ 4. Model seti, geribildirim oturumu. Tasarım yaratıcılık teknikleri. Ön teknik çizimler (manuel, ölçekli) / 4. Model seti.
13 5. Model seti, geribildirim oturumu. Tasarım yaratıcılık teknikleri. / Bilgisayarda 3B modelleme demonstrasyonu. Teknik çizim geribildirim oturumu. 5. Model seti. İyileştirilmiş tasarım çizimleri (manuel, ölçekli). / İyileştirilmiş teknik çizimler (bilgisayar destekli, ölçekli). (Laptopunu getir).
14 Bilgisayar destekli 3B modeller geribildirim oturumu. Final teslimi gereklilikleri açıklanması oturumu. / Genel tartışmalar ve geribildirim oturumu. Dönemin gözden geçirilmesi. Bilgisayar destekli 3B modeller. (Laptopunu getir). / Sonuçlandırılmış teknik çizimler (bilgisayar destekli, ölçekli) (Laptopunu getir).
15 Genel tartışmalar ve geribildirim oturumu. Dönemin gözden geçirilmesi. İlgili çalışmalar
16 Dönem sonu - Jüri Juri gereklilikleri

 

Ders Kitabı Ders notları proje konusuna göre temin edilmektedir.
Önerilen Okumalar/Materyaller Cross, Nigel. 2000. Engineering Design Methods: Strategies for Product Design. John Wiley & Sons. Jones, J. Christopher. 1992. Design Methods. Second Edition. New York: John Wiley & Sons, Inc.  Lumsdaine, Edward and Monika Lumsdaine. 1995. Creative Problem Solving; Thinking Skills for a Changing World. New York: McGrawHill. Margulies, Nancy and Nusa Maal. 2002. Mapping Inner Space, Second Edition. Chicago: Zephyr Press.  Nagashima, Noriyuki and Kunio Sano. 1994. Industrial Design Workshop 2: The Creative Process Behind Product Design. Tokyo: Meisei Publications.  Powell, Dick. 1990. Presentation Techniques: A Guide to Drawing and Presenting Design Ideas. Little, Brown. Schön, Donald. 1991. The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. London: Ashgate Publishing Limited. Shimizu, Yoshiharu and Takashi Kojima, Masazo Tano, Shinji Matsuda. 2000. Models & Prototypes. GraphicSha.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
30
Proje
2
60
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
-
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
6
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
8
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
18
Proje
2
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
-
    Toplam
297

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Endüstriyel tasarım alanındaki kuramsal ve pratiğe dayalı bilgilere sahiptir ve bu bilgileri konvansiyonel endüstrilerden kent ölçeğine kadar çeşitli ürün, hizmet ve sistemlere yenilikçi ve sürdürülebilir bir biçimde uygular.

X
2

Nicel ve nitel verilerle desteklenen tasarım kavramlarını ve çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarır.

X
3

Endüstriyel tasarım alanının interdisipliner karakterinin gerektirdiği mühendislik, işletme, görsel iletişim alanlarının ilgili kuramsal ve metodolojik bilgilerine sahiptir ve diğer disiplinlerle, örgütlerle, firmalarla iş birliği kurar.

X
4

Endüstriyel tasarım kültürü; sanat, zanaat ve tasarımın tarihi ve kuramı bilgilerine sahiptir.

X
5

Alanı ile ilgili bilgi toplanması, yorumlanması ve/veya uygulanması aşamalarında toplumsal, kültürel, ekonomik, çevresel, hukuki, bilimsel ve etik değerlere sahiptir ve bu değerleri farklı ihtiyaçları dikkate alarak kullanır.

X
6

Endüstriyel tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan güncel sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak çağdaş bakış açıları geliştirir.

X
7

Endüstriyel tasarım alanındaki tasarım problemlerini bağlamı ve koşulları ile birlikte tanımlayabilmek ve malzeme, üretim yöntemleri ve ergonomi açılarından çözüm önerileri getirir.

X
8

Endüstriyel tasarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini, model yapım teknikleri ile makinelerini kullanır.

X
9

Endüstriyel tasarım kuram ve pratiği içinde tasarım araştırmasını ve yöntemlerini uygular.

X
10

Endüstriyel tasarım alanında seçtikleri uzmanlık alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak endüstriyel tasarım ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest