FFD 403 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tasarımcılar için Pazar Araştırması
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FFD 403
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders, moda endüstrisini temel alarak öğrencilere pazarlama, moda pazarlaması, tüketici davranışları ve pazar araştırması konularında genel bilgi vermeyi amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Pazarlama ilkelerini ve pazarlamanın tasarım alanındaki temel kavramlarını tanımlayabileceklerdir.
  • Moda pazarlaması temel prensiplerini tartışabileceklerdir
  • Pazarlama araştırmasının ne olduğunu, ne tip bilgiler sağlayabildiğini ve pazarlama yönetiminde ne şekilde kullanıldığını tanımlayabileceklerdir.
  • Çeşitli pazar araştırma yöntemlerini ve bunların birbirlerine kıyasla güçlü ve zayıf yönlerini karşılaştırabileceklerdir.
  • Tüketicilerin davranışlarının altında yatan temel nedenleri tartışabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders, moda ve tasarım alanında pazarlama kavramına, pazarlama araştırması ve tüketici davranışlarına, moda endüstrisi perspektifinden geniş bir bakış açısı sağlar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtılması
2 Pazarlamaya giriş McDaniel, Carl jr_ Gates, Roger-Marketing Research Essentials 8th edition-Wiley (2013), Chapter 1 Philip Kotler, Gary Armstrong-Principles of Marketing - Global Edition-Pearson (2015),Chapter 1
3 Moda Pazarlaması Patricia Mink Rath, Stefani Bay, Richard Petrizzi, Penny Gill-The Why of the Buy Consumer Behavior and Fashion Marketing - Fairchild Books (2014), Chapter 2 Consumer Behavior, Marketing, and Fashion: A Working Relationship
4 Pazarlama ve Tüketici Davranışları McDaniel, Carl jr_ Gates, Roger-Marketing Research Essentials 8th edition-Wiley (2013), Chapter 1
5 Moda ve Tasarım Alanlarında Tüketici Davranışları Patricia Mink Rath, Stefani Bay, Richard Petrizzi, Penny Gill-The Why of the Buy Consumer Behavior and Fashion Marketing - Fairchild Books (2014), Chapter 1
6 Pazar Araştırmasına Giriş McDaniel, Carl jr_ Gates, Roger-Marketing Research Essentials 8th edition-Wiley (2013), Chapter: Problem Defi nition, Exploratory Research, and the Research Process
7 Pazar Araştırma Süreci McDaniel, Carl jr_ Gates, Roger-Marketing Research Essentials 8th edition-Wiley (2013), Chapter: Problem Defi nition, Exploratory Research, and the Research Process
8 Tüketici Davranışlarını Anlamak için Pazar Araştırması McDaniel, Carl jr_ Gates, Roger-Marketing Research Essentials 8th edition-Wiley (2013)
9 Ara Dönem Proje Sunumu
10 Müşteri İçgörüsü Elde Etme Patricia Mink Rath, Stefani Bay, Richard Petrizzi, Penny Gill-The Why of the Buy Consumer Behavior and Fashion Marketing - Fairchild Books (2014), Chapter 13: How Fashion Consumers Buy
11 Müşteri İçgörüsü Elde Etme Patricia Mink Rath, Stefani Bay, Richard Petrizzi, Penny Gill-The Why of the Buy Consumer Behavior and Fashion Marketing - Fairchild Books (2014), Chapter 13: How Fashion Consumers Buy
12 Tüketici Karar Verme Süreci Patricia Mink Rath, Stefani Bay, Richard Petrizzi, Penny Gill-The Why of the Buy Consumer Behavior and Fashion Marketing - Fairchild Books (2014) Chapter 13: How Fashion Consumers Buy
13 Moda ve Tasarımın Global Müşterileri Patricia Mink Rath, Stefani Bay, Richard Petrizzi, Penny Gill-The Why of the Buy Consumer Behavior and Fashion Marketing - Fairchild Books (2014), Chapter 14: Global consumers of fashion and design
14 Final Proje Sunumu
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Dersin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

McDaniel, Carl jr_ Gates, Roger-Marketing Research Essentials 8th edition-Wiley (2013) ISBN: 978-1-118-24932-1

Patricia Mink Rath, Stefani Bay, Richard Petrizzi, Penny Gill-The Why of the Buy Consumer Behavior and Fashion Marketing - Fairchild Books (2014) ISBN: 978-1-60901-898-6

Önerilen Okumalar/Materyaller

Philip Kotler, Gary Armstrong-Principles of Marketing - Global Edition-Pearson (2015) ISBN: 13: 978-1-292-09248-5

Consumer Behavior and Fashion Marketing - Fairchild Books (2014) ISBN: 13: 978-1-60649-904-7

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
23
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
23
Final Sınavı
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Endüstriyel tasarım alanındaki kuramsal ve pratiğe dayalı bilgilere sahiptir ve bu bilgileri konvansiyonel endüstrilerden kent ölçeğine kadar çeşitli ürün, hizmet ve sistemlere yenilikçi ve sürdürülebilir bir biçimde uygular.

X
2

Nicel ve nitel verilerle desteklenen tasarım kavramlarını ve çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarır.

3

Endüstriyel tasarım alanının interdisipliner karakterinin gerektirdiği mühendislik, işletme, görsel iletişim alanlarının ilgili kuramsal ve metodolojik bilgilerine sahiptir ve diğer disiplinlerle, örgütlerle, firmalarla iş birliği kurar.

X
4

Endüstriyel tasarım kültürü; sanat, zanaat ve tasarımın tarihi ve kuramı bilgilerine sahiptir.

5

Alanı ile ilgili bilgi toplanması, yorumlanması ve/veya uygulanması aşamalarında toplumsal, kültürel, ekonomik, çevresel, hukuki, bilimsel ve etik değerlere sahiptir ve bu değerleri farklı ihtiyaçları dikkate alarak kullanır.

X
6

Endüstriyel tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan güncel sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak çağdaş bakış açıları geliştirir.

X
7

Endüstriyel tasarım alanındaki tasarım problemlerini bağlamı ve koşulları ile birlikte tanımlayabilmek ve malzeme, üretim yöntemleri ve ergonomi açılarından çözüm önerileri getirir.

X
8

Endüstriyel tasarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini, model yapım teknikleri ile makinelerini kullanır.

X
9

Endüstriyel tasarım kuram ve pratiği içinde tasarım araştırmasını ve yöntemlerini uygular.

X
10

Endüstriyel tasarım alanında seçtikleri uzmanlık alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak endüstriyel tasarım ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

X
13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest