FFD 142 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Maket Yapımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FFD 142
Bahar
1
3
2
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere maket ve model yapım teknikleri ve malzemeleri konusunda gerekli temel bilgileri vermeyi hedefler. Maketler ve modeller ile çalışmanın tasarım sürecinde ne denli vazgeçilmez olduğunun fakında olmalarına yardımcı olur. Profesyonel yaşamlarında ve mesleki gelişim süreçlerinde bu aracı kullanmaları konusunda öğrencileri teşvik eder.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Profesyonel tasarımcıların kullanabileceği uygun malzeme ve ürünler hakkında bilgi sahibi olacaktır.
  • Öğrenci basit ve temiz kesme, yapıştırma, geçme ve yüzey işlemleri gibi becerilerini çeşitli malzemelerden yapılan fiziksel modeller üzerinde kullanabilecektir.
  • Öğrenci 3D model yapım ve rölyef tekniklerini sunum aracı olarak kullanabilecektir.
  • Öğrenci olası tasarım çözümlerini oluşturup analiz ettikten sonra tasarım konseptlerini iyileştirebilecektir.
  • Öğrenci malzemelerin estetik ve dokunma duyusuyla hissedilebilen özelliklerinin farkına varabilecektir.
  • Öğrenci 3 boyutlu tasarımlara eleştirel yaklaşabilmeye uygun bir anlayış geliştirebilecektir.
Ders Tanımı Bu derste öğrencilerden profesyonel bir tasarımcının model yapımında olası kullandığı basit malzeme ve teknikleri araştırıp, deneyip üç boyutlu modeller üzerinde doğru bir biçimde uygulayabilmeleri beklenmektedir. Sunum becerilerini üç boyutlu model ve rölyef tekniklerini öğrenerek geliştirmeleri istenir. Dönem boyunca bir adet arasınav yapılacak, ayrıca öğrenciler her hafta farklı konularda uygulama ve ödevler yaparak becerilerini gerçekleştireceklerdir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Dersin genel tanıtımı-Ders ve atölye güvenlik kuralları açıklanması; derste kullanılacak malzemelerin açıklanması ve tartışılması. Uygulama-1 için gerekli malzemelerin açıklanması. Yok
2 Sınıf içi uygulamalar: Uygulama-1. Ödev-1 in duyurulması. Uygulama-2 malzemelerin duyurulması. Uygulama 1 için gerekli malzemeler.
3 Atölye kullanımı konusunda eğitim 1. gün. Genel tartışmalar ve Ödev-1 üzerine geribildirim oturumu. Ödev-2 nin duyurulması Atölye kullanımı eğitim kitapçığı. Ödev-1
4 Sınıf içi uygulamalar: Uygulama-2. Genel tartışmalar ve Ödev-2 üzerine geribildirim oturumu. Ödev-3 ün duyurulması. Uygulama-3 malzemelerin duyurulması. Uygulama 2 için gerekli malzemeler. Ödev-2
5 Sınıf içi uygulamalar: Uygulama-3. Genel tartışmalar ve Ödev-3 üzerine geribildirim oturumu. Ödev-4 ün duyurulması. Uygulama-4 malzemelerin duyurulması. Uygulama 3 için gerekli malzemeler. Ödev-3
6 Sınıf içi uygulamalar: Uygulama-4. Genel tartışmalar ve Ödev-4 üzerine geribildirim oturumu. Ödev-5 in duyurulması. Uygulama-5 malzemelerin duyurulması. Uygulama 4 için gerekli malzemeler. Ödev-4
7 Sınıf içi uygulamalar: Uygulama-5. Arasınav Projesi gerekliliklerinin ve malzemelerin duyurulması ve tartışılması. Genel tartışmalar ve Ödev-5 üzerine geribildirim oturumu. Uygulama 5 için gerekli malzemeler. Ödev-5
8 Sınıf içi uygulamalar: Arasınav Proje ilerlemesi. Uygulama-6 malzemelerin duyurulması. Arasınav Projesi malzemeleri
9 Arasınav teslimi, geribildirim oturumu ve genel tartışmalar. Sınıf içi uygulamalar: Uygulama-6. Ödev-6 nın duyurulması. Final Projesi gerekliliklerinin ve malzemelerin duyurulması ve tartışılması. Arasınav Projesi teslimi. Uygulama 6 için gerekli malzemeler.
10 Sınıf içi uygulamalar: Final Projesi Uygulama-1. Genel tartışmalar ve Ödev-6 üzerine geribildirim oturumu. Ödev-6 nın duyurulması. Final Projesi Uygulama-1 için gerekli malzemeler. Ödev-6
11 Sınıf içi uygulamalar: Final Projesi Uygulama-2. Genel tartışmalar ve Final Projesi üzerine geribildirim oturumu. Final Projesi Uygulama-2 için gerekli malzemeler.
12 Sınıf içi uygulamalar: Final Projesi Uygulama-3. Genel tartışmalar ve Final Projesi üzerine geribildirim oturumu. Final Projesi Uygulama-3 için gerekli malzemeler.
13 Atölye kullanımı konusunda eğitim 2. Gün. Atölye kullanımı eğitim kitapçığı.
14 Genel tartışmalar ve Final Projesi üzerine geribildirim oturumu. Yok
15 Final Projesi Teslimi. Final projesi gereklilikleri.
16 Dönemin gözden geçirilmesi Yok

 

Ders Kitabı • Model Builder's Notebook: A guide for Industrial Designers Architects, Landscape Architects, and Interior Designer • Interior Design and Visual Presentation, A Guide to Graphics Models and Presentation Techniques. Maureen Mitton.
Önerilen Okumalar/Materyaller • Professional practice of Architectural Detailing • Design Visual Presentation • Industrial Design Illustrated

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
6
30
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
6
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
15
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
15
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
3
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
6
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
9
Final Sınavı
    Toplam
111

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Endüstriyel tasarım alanındaki kuramsal ve pratiğe dayalı bilgilere sahiptir ve bu bilgileri konvansiyonel endüstrilerden kent ölçeğine kadar çeşitli ürün, hizmet ve sistemlere yenilikçi ve sürdürülebilir bir biçimde uygular.

X
2

Nicel ve nitel verilerle desteklenen tasarım kavramlarını ve çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarır.

X
3

Endüstriyel tasarım alanının interdisipliner karakterinin gerektirdiği mühendislik, işletme, görsel iletişim alanlarının ilgili kuramsal ve metodolojik bilgilerine sahiptir ve diğer disiplinlerle, örgütlerle, firmalarla iş birliği kurar.

X
4

Endüstriyel tasarım kültürü; sanat, zanaat ve tasarımın tarihi ve kuramı bilgilerine sahiptir.

X
5

Alanı ile ilgili bilgi toplanması, yorumlanması ve/veya uygulanması aşamalarında toplumsal, kültürel, ekonomik, çevresel, hukuki, bilimsel ve etik değerlere sahiptir ve bu değerleri farklı ihtiyaçları dikkate alarak kullanır.

X
6

Endüstriyel tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan güncel sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak çağdaş bakış açıları geliştirir.

X
7

Endüstriyel tasarım alanındaki tasarım problemlerini bağlamı ve koşulları ile birlikte tanımlayabilmek ve malzeme, üretim yöntemleri ve ergonomi açılarından çözüm önerileri getirir.

X
8

Endüstriyel tasarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini, model yapım teknikleri ile makinelerini kullanır.

X
9

Endüstriyel tasarım kuram ve pratiği içinde tasarım araştırmasını ve yöntemlerini uygular.

X
10

Endüstriyel tasarım alanında seçtikleri uzmanlık alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak endüstriyel tasarım ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

X
13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest