FFD 142 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Maket Yapımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FFD 142
Bahar
1
3
2
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere maket ve model yapım teknikleri ve malzemeleri konusunda gerekli temel bilgileri vermeyi hedefler. Maketler ve modeller ile çalışmanın tasarım sürecinde ne denli vazgeçilmez olduğunun fakında olmalarına yardımcı olur. Profesyonel yaşamlarında ve mesleki gelişim süreçlerinde bu aracı kullanmaları konusunda öğrencileri teşvik eder.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Profesyonel tasarımcıların kullanabileceği uygun malzeme ve ürünler hakkında bilgi sahibi olacaktır.
  • Öğrenci basit ve temiz kesme, yapıştırma, geçme ve yüzey işlemleri gibi becerilerini çeşitli malzemelerden yapılan fiziksel modeller üzerinde kullanabilecektir.
  • Öğrenci 3D model yapım ve rölyef tekniklerini sunum aracı olarak kullanabilecektir.
  • Öğrenci olası tasarım çözümlerini oluşturup analiz ettikten sonra tasarım konseptlerini iyileştirebilecektir.
  • Öğrenci malzemelerin estetik ve dokunma duyusuyla hissedilebilen özelliklerinin farkına varabilecektir.
  • Öğrenci 3 boyutlu tasarımlara eleştirel yaklaşabilmeye uygun bir anlayış geliştirebilecektir.
Tanımı Bu derste öğrencilerden profesyonel bir tasarımcının model yapımında olası kullandığı basit malzeme ve teknikleri araştırıp, deneyip üç boyutlu modeller üzerinde doğru bir biçimde uygulayabilmeleri beklenmektedir. Sunum becerilerini üç boyutlu model ve rölyef tekniklerini öğrenerek geliştirmeleri istenir. Dönem boyunca bir adet arasınav yapılacak, ayrıca öğrenciler her hafta farklı konularda uygulama ve ödevler yaparak becerilerini gerçekleştireceklerdir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Dersin genel tanıtımı-Ders ve atölye güvenlik kuralları açıklanması; derste kullanılacak malzemelerin açıklanması ve tartışılması. Uygulama-1 için gerekli malzemelerin açıklanması. Yok
2 Sınıf içi uygulamalar: Uygulama-1. Ödev-1 in duyurulması. Uygulama-2 malzemelerin duyurulması. Uygulama 1 için gerekli malzemeler.
3 Atölye kullanımı konusunda eğitim 1. gün. Genel tartışmalar ve Ödev-1 üzerine geribildirim oturumu. Ödev-2 nin duyurulması Atölye kullanımı eğitim kitapçığı. Ödev-1
4 Sınıf içi uygulamalar: Uygulama-2. Genel tartışmalar ve Ödev-2 üzerine geribildirim oturumu. Ödev-3 ün duyurulması. Uygulama-3 malzemelerin duyurulması. Uygulama 2 için gerekli malzemeler. Ödev-2
5 Sınıf içi uygulamalar: Uygulama-3. Genel tartışmalar ve Ödev-3 üzerine geribildirim oturumu. Ödev-4 ün duyurulması. Uygulama-4 malzemelerin duyurulması. Uygulama 3 için gerekli malzemeler. Ödev-3
6 Sınıf içi uygulamalar: Uygulama-4. Genel tartışmalar ve Ödev-4 üzerine geribildirim oturumu. Ödev-5 in duyurulması. Uygulama-5 malzemelerin duyurulması. Uygulama 4 için gerekli malzemeler. Ödev-4
7 Sınıf içi uygulamalar: Uygulama-5. Arasınav Projesi gerekliliklerinin ve malzemelerin duyurulması ve tartışılması. Genel tartışmalar ve Ödev-5 üzerine geribildirim oturumu. Uygulama 5 için gerekli malzemeler. Ödev-5
8 Sınıf içi uygulamalar: Arasınav Proje ilerlemesi. Uygulama-6 malzemelerin duyurulması. Arasınav Projesi malzemeleri
9 Arasınav teslimi, geribildirim oturumu ve genel tartışmalar. Sınıf içi uygulamalar: Uygulama-6. Ödev-6 nın duyurulması. Final Projesi gerekliliklerinin ve malzemelerin duyurulması ve tartışılması. Arasınav Projesi teslimi. Uygulama 6 için gerekli malzemeler.
10 Sınıf içi uygulamalar: Final Projesi Uygulama-1. Genel tartışmalar ve Ödev-6 üzerine geribildirim oturumu. Ödev-6 nın duyurulması. Final Projesi Uygulama-1 için gerekli malzemeler. Ödev-6
11 Sınıf içi uygulamalar: Final Projesi Uygulama-2. Genel tartışmalar ve Final Projesi üzerine geribildirim oturumu. Final Projesi Uygulama-2 için gerekli malzemeler.
12 Sınıf içi uygulamalar: Final Projesi Uygulama-3. Genel tartışmalar ve Final Projesi üzerine geribildirim oturumu. Final Projesi Uygulama-3 için gerekli malzemeler.
13 Atölye kullanımı konusunda eğitim 2. Gün. Atölye kullanımı eğitim kitapçığı.
14 Genel tartışmalar ve Final Projesi üzerine geribildirim oturumu. Yok
15 Final Projesi Teslimi. Final projesi gereklilikleri.
16 Dönemin gözden geçirilmesi Yok

 

Dersin Kitabı • Model Builder's Notebook: A guide for Industrial Designers Architects, Landscape Architects, and Interior Designer • Interior Design and Visual Presentation, A Guide to Graphics Models and Presentation Techniques. Maureen Mitton.
Diğer Kaynaklar • Professional practice of Architectural Detailing • Design Visual Presentation • Industrial Design Illustrated

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
6
30
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
6
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
15
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
15
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
3
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
6
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
9
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
111

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Endüstriyel tasarım alanındaki kuramsal ve pratiğe dayalı bilgilere sahip olmak ve bu bilgileri çeşitli ürün, hizmet ve sistemlere uygulayabilmek X
2 Endüstriyel tasarım kültürü; sanat, zanaat ve tasarımın tarihi ve kuramı bilgilerine sahip olmak X
3 Alanı ile ilgili bilgi toplanması, yorumlanması ve/veya uygulanması aşamalarında toplumsal, kültürel, ekonomik, çevresel, hukuki, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ve bu değerler arasındaki farklı öncelikleri dikkate alarak yönetebilmek X
4 Endüstriyel tasarım alanındaki kavram ve kuramları anlayabilmek, yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
5 Endüstriyel tasarım alanındaki tasarım problemlerini bağlamı ve koşulları ile birlikte tanımlayabilmek ve çözüm önerileri getirebilmek X
6 Endüstriyel tasarım alanında bilimsel araştırmayı; firma araştırması, akademik araştırma gibi farklı amaçlar için uygulayabilmek X
7 Nicel ve nitel verilerle desteklenen tasarım kavramlarını ve çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek X
8 Endüstriyel tasarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini (CAD, CAID, ikiboyutlu ve üçboyutlu grafik yazılımlar); model yapım teknikleri ile makinelerini kullanabilmek X
9 Endüstriyel Tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek X
10 Endüstriyel tasarım alanının interdisipliner karakterinin gerektirdiği mühendislik, işletme, görsel iletişim alanlarının ilgili kuramsal ve metodolojik bilgilerine sahip olmak ve diğer disiplinlerle, örgütlerle, firmalarla işbirliğine girebilmek X
11 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak yönlendirebilmek X
12 Bir yabancı dili kullanarak alanının terminolojisini anlayabilmek, küresel gelişmeleri izleyebilmek ve farklı kültürlerden meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
13 Karmaşık ve sürekli değişen bir dünyada tasarım konularını ve eğilimlerini takip edebilmek, yorumlayabilmek ve öngörebilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest