Stajlar

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi`ne bağlı olan tüm bölümlerde mezun olmadan önce toplam  8 hafta staj yapma zorunluluğu vardır. Stajların İEÜ Staj Kılavuzunda belirtilen esaslara göre yapılması ve raporlanması gerekmektedir.

 

ID öğrencilerinin dikkatine,
 
Stajınızı tamamladıktan sonra en kısa sürede (7 gün içinde) (firma tarafından imzalı ve kaşelistaj raporunuzu, işyeriniz tarafından doldurulacak (kapalı zarfta üstü imzalı olarak) stajyer değerlendirme belgesi ve (sizin tarafınızdan doldurulacak) olan staj yeri değerlendirme formunu staj komisyon üyelerine teslim etmeniz gerekiyor. 
 
Örnek raporda belirtilen soruları detaylı olarak ve görseller de ekleyerek yanıtlayınız. İlave sorumuz yoktur ancak staj süresince kullandığınız programlar, yaptığınız çalışmalar, uygulamalar vb.örneklerin hepsinin raporda ilgili görsellerle birlikte yer alması gerekiyor. 
Yine raporun her sayfasına firma tarafından imza ve kaşe de eklenmesi gerekli!
 
Lütfen daha sonra sorun yaşamamak adına yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda raporlarınızı hazırlayınız ve tesliminizi geciktirmeden yapınız.
 
Staj komisyon üyeleri olarak başarılı bir staj dönemi dileriz!
 
 

Staj yapacak öğrenciler, Kariyer Yönlendirme Ofisine ait linkteki dokümanlardan yararlanabilirler.

2011-2012 Sigortalama Süreci

Staj Bölüm Koordinatörleri

Deniz Deniz - deniz.deniz@ieu.edu.tr

Deniz Sayar - deniz.sayar@ieu.edu.tr

Can Özcan - can.ozcan@ieu.edu.tr

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Sekreterliğine iletilen tüm stajyer talepleri bu sayfadan duyurulacaktır.