Akademik Yönetim

 

Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun, Dekan
Tel: 0 (232) 488 53 01
Email: ender.bulgun@ieu.edu.tr 

Dr. Öğr. Üyesi A.Can ÖZCAN, Bölüm Başkanı
Tel: 0 (232) 488 53 05
Email: can.ozcan@ieu.edu.tr

Damla ENGİN, Bölüm Sekreteri
Tel: 0 (232) 488 53 07
E-posta: damla.engin@ieu.edu.tr

Argun TANRIVERDİ, Atölye Sorumlusu
Tel: 0 (232) 488 53 73
Email: argun.tanriverdi@ieu.edu.tr

Yüksek Lisans, İzmir Ekonomi Üniversitesi
Tasarım Çalışmaları
İzmir, 2009

Lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği Bölümü
İzmir, 2006