Akademik Yönetim

Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun, Dekan
Tel: (232) 488 53 01
Email: 
ender.bulgun@ieu.edu.tr 

Dr. Öğr. Üyesi A.Can ÖZCAN, Bölüm Başkanı
Tel: 488 53 05
Email:
can.ozcan@ieu.edu.tr

Banu BİLİR, Bölüm Sekreteri
Tel: 488 53 07
Fax: 279 26 26
E-posta:
banu.bilir@ieu.edu.tr
E-posta: 
http://ffad@ieu.edu.tr
 

Argun TANRIVERDİ, Atölye Sorumlusu
Tel: 488 53 73
Email:
argun.tanriverdi@ieu.edu.tr

Yüksek Lisans, İzmir Ekonomi Üniversitesi
Tasarım Çalışmaları
İzmir, 2009

Lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği Bölümü
İzmir, 2006