Stajlar

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi`ne bağlı olan tüm bölümlerde mezun olmadan önce toplam  8 hafta staj yapma zorunluluğu vardır. Stajların İEÜ Staj Kılavuzunda belirtilen esaslara göre yapılması ve raporlanması gerekmektedir.

Staj yapacak öğrenciler, Kariyer Yönlendirme Ofisine ait linkteki dokümanlardan yararlanabilirler.

2011-2012 Sigortalama Süreci

Staj Bölüm Koordinatörleri

Deniz Deniz - deniz.deniz@ieu.edu.tr

Murat Bengisu - murat.bengisu@ieu.edu.tr

Onur Mengi - onur.mengi@ieu.edu.tr

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Sekreterliğine iletilen tüm stajyer talepleri bu sayfadan duyurulacaktır.