İletişim Bilgileri

Yazışma Adresi

İzmir Ekonomi Üniversitesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Endüstriyel Tasarım Bölümü

Sakarya Caddesi, No:156 35330 Balçova - Izmir - TÜRKİYE

Tel : +90 (232) 279 25 25
Fax: +90 (232) 279 26 26
E-posta: ffad@ieu.edu.tr

Bölüm Başkanı:
Dr. Öğr. Üyesi A. Can Özcan
Tel: (0232) 488 5305
E-posta: can.ozcan@ieu.edu.tr

Fakülte Sekreteri:
Emsal Orhan
Tel: (0232) 488 5301
E-posta: emsal.orhan@ieu.edu.tr

Bölüm Sekreteri:
Banu Bilir
Tel: (0232) 488 5307
E-posta: banu.bilir@ieu.edu.tr